For å gjøre overgangen fra tekstdokument til InDesign lettere, har redaksjonen noen retningslinjer som er ønskelig i forbindelse med innsending av artikler.

• Sluttnoter er ønskelig fremfor fotnoter

• Avsnitt markeres ved innrykk

• Valgfritt referansesystem (NB: Velg kun ett)

• Sitat markeres ved innrykk, enkel linjeavstand og mindre skriftstørrelse

• Teksten bør ikke overstige 5000 ord

  • Tekst sendes inn som enten pdf eller worddokument

Unntak for ovenfornevnte retningslinjer kan gjøres for skjønnlitteratur. Vi ber allikevel om at du tenker gjennom lengden på teksten din, eller antallet korttekster du ønsker å sende inn samtidig. Bidraget sendes allikevel enten som word- eller pdf-fil, og gjerne navngi filen med ditt eget navn eller alias.

Frist for innsending av tekst, bilde eller illustrasjon til høstens utgave, «Kanskje», er 15. oktober.

Bidrag sendes til redaksjonen@risstidsskrift.no

English:

We have made a few guidelines in order to make the transition from text to InDesign easier, specifically for articles:

  • We highly prefer endnotes to footnotes
  • Paragraphs are to be marked by indentation
  • How you reference is up to you, but choose only one style
  • Quotes are marked with an indent, 1,0 spacing and a smaller text size
  • Please keep the text to about 5000 words or less.
  • Use either pdf or word

Exceptions are made for prose, but we ask that you mind the length of it as well as how many short texts you send in at once. Prose should be sent as either a word- or pdf-document. Please name the document with your own name or alias.

The deadline for the next edition, Kanskje, is 15.10.20

Send your text to redaksjonen@risstidsskrift.no

One thought on “Retningslinjer

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s