Siden er under arbeid.

Ønsker du å kjøpe et spesifikt nummer, kan du sende mail til
redaksjonen@risstidsskrift.no

Det nyeste nummeret koster 120 kroner. Eldre numre koster 80 kroner.
Vårt nyeste nummer er Oppløsning 01/22.

Vær oppmerksom på at det kun er 6 eksemplarer igjen av
DIMENSJONER 02/21. Fryd er det tomt for.

Takk for tålmodigheten.

Reklame