Her kan du kjøpe riss.

Det er tre måter å kjøpe riss på:

  1. Bestill i skjemaet nedenfor. Nummeret blir sendt så fort du har betalt inn kr. 60,- til vår konto. Kontonummer blir sendt på mail.
  2. Møt opp på en av våre salgsboder på Dragvoll
  3. Kom på slippene våre. To ganger i året feirer vi det ferskeste nummeret. Der selger vi både nye og gamle numre.

Tidligere utgaver koster kr 50,-
For mer informasjon om de ulike utgavene av riss, kan du ta en titt i riss-arkivet
Det ferskeste nummeret i salg nå, er riss 02/19 Vitalitet

Opplever du vanskeligheter med å bestille, ta kontakt med oss på redaksjonen@risstidsskrift.no