Søndag 8. mai arrangerte Litteraturhuset en litterær vandring gjennom Trondheim, hvor historiker Terje Bratsberg viste oss rundt i det som presenteres som «det Trondheim som svant». Det er naturlig at vandringen begynte utenfor det gamle rådhuset. Bygningens opprinnelige funksjon er ikke ivaretatt som folkebibliotek, men som i alle byer har historiske bygninger blitt anvendt til å fylle forskjellige funksjoner. Dette er ytterligere fremhevet av den permanente utstillingen i Folkebiblioteket fra utgravningen av tidligere strukturer, en hentydning til de forskjellige lagene av «Trondheim» som finnes under gatene.

Vandringen tar oss fra Folkebiblioteket, via Nordre og Nidarosdomen, til Ila. Bratsberg guider oppmerksomheten vår mot hva bygninger en gang har blitt brukt til, hva som har tidligere har vært på utvalgte tomter og hvordan de figurerer i eller påvirker det litterære Trondheim. Det blir fort klart at det er snakk om både Trondheim som et sted hvor litteratur har blitt skrevet, men også et sted hvor litteratur har utfoldet seg. Fokuset ligger på forfattere som ga realistiske miljøskildringer av Trondheim, som Nini Roll Anker, Petter Egge, Ane Dypfest og Agnar Mykle. Det som kan fremstilles som den andre enden av forfatterspekteret er biskoper som Johan E. Gunnerus, Johan C. Schønheyder og Vilhelm A. Wexelsen. Felles for alle er at de bodde og hadde sitt virke i byen, og var dermed preget av det faktiske stedet og preget det på forskjellig vis. Ironisk nok, gitt at mange av forfatternes verker kan beskrives som realistiske eller naturalistiske, blir dette en slags mytologisering av bybildet.

Nidarosdomen og det nye rådhuset viser også til samme lagvis inndeling som Folkebiblioteket, med historie lett tilgjengelig. Rådhuset står på samme tomt som Rollgården, hvor Nina Roll Anker tilbrakte mye tid. Det var også her de øvre sjiktene av geistlige i middelalderen angivelig holdt til, og her ble det skrevet salmer, krøniker og sagaer. Vi kan regne med at sagaforfattere, deriblant Snorre, var innlosjert her i kortere perioder.

Domkirken bærer preg av å være et historiskmonument så vel som kirke, og dominerer det historiske Trondheim (i sine forskjellige arkitektoniske varianter) så vel som kulturelt med tilknyttet geistlighet. Byster, statuer og gatenavn minner oss om denne tilknytningen og vedlikeholder det historiske Trondheim, og knytter nåtiden til en fortid. Også gravsteiner gjør dette, og det var på en liten avstikker til gravlunden at jeg begynte å danne meg et bilde av Trondheim som et sted hvor litterære og reelle steder møtes og overlapper, men på grunn av et bybilde i stadig endring svinner disse forbindelsene til en nesten spøkelsesaktig «eksistens». Jeg knytter dette til en slags ruinlust for falmede litterære verdener og eksisterende, bebodde bygninger. Byen tar på seg en litterær dimensjon, som et sted som formet forfattere og hvor litteratur fant sted, som samles til en mangefarget vev av fortellinger som berører hverandre. Noen av dem reelle, noen av dem ikke.

For meg var ikke dette kun en litterær byvaandring, men heller et blikk inn i et Trondheim som forsvinner. Det Trondheim som presenteres i den litteraturen Bratberg henviser til, er knapt nok en del av det moderne bybildet og ofte med helt andre funksjoner. Den litterære dimensjonen av det svinnende stedet klorer seg fast med statuer og minnetavler, gravstøtter og monumenter, men svinner hen i takt med bøker som ikke leses. Kanskje leses ikke bøkene fordi de ikke lengre samsvarer med virkeligheten, og har ikke større verdi utenfor historiefaget og for spesielt interesserte. Det er noe nesten vemodig over dette, men ikke noe nostalgi. Denne vandringen har gitt opphav til en forsterket tanke om den uspesifiserte byen som et kontinuerlig kollapsende reisverk, som jeg håper stadig generer fragmenterte litterære visjoner av ruinen idet gamle og nye perspektiver møtes.

***

Tekst av Hans Kvernsjøli

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s