«Hos Jansson blir barnlitteraturen en arena för en orädd gestaltning av existentiella, moraliska och politiska frågeställningar.» Dette skriver litteraturviter Mia Österlund i riss 01/15. Hennes artikkel «Queera sprickor, könsnormer och moderskap i Tove Janssons muminsvit» handler om motstand og morsrollen, om homoseksualitet i undertonene og om kjønnsidentitet i Mummidalen. Österlund gjesta i fjor Studentersamfundets festmøte «Her kommer Mummi», og fortalte om sin queerteoretiske forskning på Mummidalen og Janssons forfatterskap. Hennes artikkel i riss er en omskriving av dette foredraget og en nærmere kikk på morsrollen i Mummidalen.

Under følger noen utdrag fra teksten:

«Det biografiska ville Tove Jansson helst slippa, men ändå är den biografiska inramningen ständigt närvarande i forskningens kommentarer. Ur det biografiska springer också de queera sprickorna i konstnärskapet fram. Det finns gott om mångtydighet, underströmmar och blixtbelysta könsnormer i författarskapet. Genom att betrakta en enskild aspekt som länge varit framträdande hos Jansson, moderskapet, hoppas jag kunna säga något om Janssons ärende.»

(…)

«Betraktade en och en kan muminfigurerna te sig något endimensionella och typifierade. Det kan vara mer spännande att betrakta de kvinnliga och de manliga figurerna som aspekter av en och samma personlighet.»

(…)

«Muminmamman är den goda, konstnärliga bohemiska modern bland ofta ogina och onda litterära mödrar.»

(…)

«Att Finlands mest uppburna barnböcker erbjuder en utmanande iscensättning och problematisering av könstillhörighet och sexualitet och driver med könsstereotyper är radikalt. Barnlitteraturen möjliggör sådana överskridanden»

riss 01/15 Megalodon kan kjøpes her.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s