Endeleg er riss nr. 1/2010: Erotikk og retorikk her! Fersk prenteverkslukt og mange spennande tekster for 50 kroner. Send eit brev til riss@stud.ntnu.no og ting eit eksemplar, då! Eller, om du held til på Dragvoll, kjøp det på instituttkontoret til Institutt for nordistikk og litteraturvitskap.

PS. Tema for neste nummer er UTOPI. Har du ei tekst på lur, lager eller i lomma, kan du senda henne til riss@stud.ntnu.no. Men du har god tid, altså. Me kjem til å masa når fristen kjem nærare ein gong i haust.
God dag, det er vår!

Advertisements